Corona

In verband met de ingestelde maatregelen rondom het Coronavirus COVID-19, komen alle geplande activiteiten tot en met 1 juni te vervallen.

In samenwerking met de huisarts en de wijkverpleegkundige zal vanaf april gestart worden met Wandelen Op Recept (WOR). Wandelen Op Recept is bedoeld voor degenen die om gezondheidsredenen baat kunnen hebben bij meer bewegen in de vorm van wandelen. Samen met een wandelmaatje  zal er wekelijks worden gewandeld om zo de conditie te verbeteren. Het gaat in totaal om tien weken.

Meer info